Monthly Archives: February 2012

Marknadsföring

Posted by Anders in Uncategorized | Leave a comment

Intressanta idéer om hur vi ska hantera marknadsföring i våra företag.

Kurs i Poerto de Mogan

Posted by Anders in Uncategorized | Leave a comment

Kurs med redovisningsbyrån Contrado och försäkringsbolaget Skandia

Smop 9B

Posted by Anders in Uncategorized | Leave a comment

Övar på slangutläggning för svåra riskmiljöer Skapar förståelse för hur svåra och komplexa rökdykarinsatser

STHLM Omvårdnadsprogram

Posted by Anders in Uncategorized | Leave a comment

Islivräddning STHLM;s Omvårdnadsprogram med ambulansinrikning gör sin

STHLM Omvårdnadsprogram, räddning

Posted by Anders in Uncategorized | Leave a comment

Övning i rökdykning med livräddning har under v 6 varit i Torpshammar för övning i rökdykning. På