Monthly Archives: March 2012

Sektionfällning Fläsian

Posted by Anders in Uncategorized | Leave a comment

Stormsäkrad villa på Fläsian

Övertändningsövning med Aware 10

Posted by Anders in Uncategorized | Leave a comment

Idag stog det brandförlopp på schemat, teori på förmiddagen och praktik på eftermiddagen. Lektionen delades in i tre faser, brandförloppsteori, laboration och förevisnings i en brandcontainer. innehållet i fas ett är en teiorilektion med några filmsekvenser som ökar förståelsen för … Continue reading

Trädfällning på Klockarberget

Posted by Anders in Uncategorized | Leave a comment

Ännu en nöjd kund som stormsäkrat sin tomt. Vi har nu fällt ett träd som varit skadat sedan stormen Dagmar, har kunden fått uppdraget gjort och trädet ligger ner kvistat och stamkapat.

Drottning Blankas gymnasium

Posted by Anders in Uncategorized | Leave a comment

Drottning Blankas gymnasium med elever från San Salvador övar jordbävning hos Medest Skandinavan AB i Torpshammar. På bilden är Räddningsledaren Mickaela i fullt jobb tillsammans med sjukvårdsledaren Joel, prioriteringar, viktiga beslut under

Möte 8R

Posted by Anders in Uncategorized | Leave a comment

Träff med Arbetsmiljöverket angående rekommendationer för arbete på tak för Räddningstjänster i Sverige Som en medlem av 8R, en grupp i Sverige bildad av Crux för framtagande av gemensamt styrdokument för arbete och räddning