Monthly Archives: May 2012

Måndagen blev sista dagen

Posted by Anders in Uncategorized | Leave a comment

för en stor sjuk björk på Västra Radiogatan.

Ruttna björkar mötte sitt öde

Posted by Anders in Uncategorized | Leave a comment

Deadline och TREETOP PRODUKTION hjälpte fastighetsägaren med nertagningen av de gamla björkarna.

Nya utmaningar med TREETOPS arbetsmaskin

Posted by Anders in Uncategorized | Leave a comment

Lunnar fram fällda träd utan skador på tomt och mark.

Taljoxvägen i Bydalen

Posted by Anders in Uncategorized | Leave a comment

en nöjd ägare har fått en ljusare entré utan kottar och barr

Rosenborgsgatan i Sundsvall

Posted by Anders in Uncategorized | Leave a comment

Precitionsfällning i stadsmiljö, säkert och effektivt.