Monthly Archives: June 2012

Näsudden

Posted by Anders in Uncategorized | Leave a comment

Lutande tall faller vid trädsanering av havstomt på Alnö.

Spikarna utanför Alnö

Posted by Anders in Uncategorized | Leave a comment

fällningsuppdrag på Spikarna, 8 barrträd togs ner på sommarstugutomten för att säkra husen från skador vid fler stormar som Dagmar.