Säkerhet

Leave a comment

Säkerhet med certifierande arbetsförberedande grundutbildning för allt inom räddning som, rökdykning 56 tim enligt AFS, kemdykning, vattenlivräddning, islivräddning, räddning från höga höjder.

Vi kan anordna “prova på dagar” med speciella önskemål inom dessa områden: brandman för en dag, bada vak (med och utan isdubbar), klättra vägg, kamraträddning, etc.

Kontakta oss för offert och vidare funderingar.

Comments are closed.